„Praktyczne Projekty Sieciowe” – recenzja

Sieci komputerowe to branża przesiąknięta wszechobecnym językiem angielskim. Ogrom wartościowych publikacji ukazuje się w tym właśnie języku. Bezapelacyjnie warto znać angielski, jednak należy również brać pod uwagę tych którzy tego języka nie znają bądź operują nim niewystarczająco swobodnie. Ba, można nawet znać angielski rewelacyjnie, a i tak lepiej przyswajać wiedzę przekazywaną w rodzimym języku. No i przede wszystkim brak dobrych materiałów w języku polskim skutecznie podwyższa barierę wejścia w branżę sieciową. Zatem… czy istnieją dobre książki dla sieciowców po polsku?

Jest to pierwsza recenzja tego typu na łamach “Na Styku Sieci” więc zacznę ją od wywodu na temat tego jak według mnie powinna wyglądać dobra książka o sieciach po polsku. Jeżeli nie interesują Cię moje kryteria oceny to możesz przejść bezpośrednio do rozdziału drugiego, w którym zaczyna się faktyczna recenzja.

Jakie kryteria powinna spełniać dobra książka o sieciach po polsku?

Dotychczas moja styczność z książkami o sieciach w języku polskim była raczej dość nieprzyjemnym doświadczeniem. Dostrzegałem w nich zbytnie uproszczenia, kalki językowe, nieudolne tłumaczenia kluczowej terminologii sieciowej i to co w mojej ocenie najgorsze, czyli unikanie angielskiej terminologii.

“Ale jak to?” – pewnie się zapytasz – “Dlaczego w książce po polsku miałaby się znajdować angielska terminologia?”.

Już spieszę z odpowiedzią.

Znajomość języka angielskiego jest w zawodzie sieciowca nieodzowna, a jej brak stanowić będzie naturalną barierę rozwoju. Ale kryteria lingwistyczne to nie wszystko, należy jeszcze rozpatrywać daną lekturę pod kątem jej walorów technicznych.

Dlatego w mojej ocenie dobra książka o sieciach po polsku spełnia następujące kryteria:

  1. Angielska terminologia branżowa jest umiejętnie wprowadzana i autor jej nie unika, dzięki czemu czytelnik kończąc lekturę może swobodnie operować branżowym słownictwem w języku angielskim. Tym samym cała książka nie jest po polsku, ale unikamy konieczności tłumaczenia z angielskiego niewygodnych terminów takich jak na przykład “Wildcard mask” (spotkałem się kiedyś z tłumaczeniem “Dzika maska” 😂)
  2. Tam gdzie ma to sens i przychodzi to w sposób naturalny stosowana jest polska terminologia, przy czym czytelnik ma również szansę zaznajomić się z angielskim terminem. Przykład? Czytelnik jest poinformowany, że angielskie “authentication” to po polsku “uwierzytelnianie” i w dalszej części autor trzyma się już polskiego terminu. Drugi przykład? Od samego początku używane jest angielskie słowo “router”, a polski odpowiednik nawet nie jest wspomniany bo wywołuje w najlepszym wypadku parsknięcia śmiechu, a w najgorszym poważne konwulsje (trasownik 😅).
  3. Grupa docelowa lektury jest dobrze zdefinowania. Dzięki temu unikamy na przykład sytuacji, w której książka jest pozycjonowana jako lektura dla początkującego sieciowca a opisuje zagadnienia na wyższym poziomie zaawansowania.
  4. Omawiane zagadnienia są przedstawiane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Przeciętna książka o sieciach skupia się na samej teorii, podczas gdy dobra książka popiera tę teorię praktycznymi przykładami, które pomagają czytelnikowi pogłębić zrozumienie tematyki. Przykłady mogą być zarówno w formie historii z życia wziętych jak i w formie praktycznych ćwiczeń i scenariuszy.
  5. Zachowana jest precyzja przekazywania wiedzy. Sieci komputerowe to dziedzina ścisła, a więc trzeba się trzymać faktów i nie mieszać terminów. Dla przykładu – cząstkę informacji (PDU) w warstwie czwartej modelu OSI nazywamy datagramem lub segmentem, w zależności od tego czy mamy do czynienia z TCP czy z UDP. Nie należy zatem mieszać tych dwóch pojęć i stosować ich wymiennie. Doświadczeni sieciowcy zrozumieją przekazywaną im treść i wyłapią ewentualne błędy, natomiast wśród osób początkujących brak precyzji w przekazywaniu informacji może doprowadzić do chaosu.

Powyższe elementy są w mojej ocenie kluczowe i powinny się znaleźć w każdej dobrej książce o sieciach po polsku. Nie wykluczam, że może być ich więcej. Jeżeli przychodzi Ci do głowy inna kluczowa charakterystyka to nie wahaj się dać o niej znać w komentarzu pod artykułem.

Kim jest autor książki?

Autorem “Praktycznych Projektów Sieciowych” jest Paweł Zaręba. Co prawda nie miałem jeszcze przyjemności poznać się z Pawłem osobiście, ale nasze drogi przecięły się już wiele razy w komentarzach tu i ówdzie. Miałem okazję również trochę z Pawłem popisać w wiadomościach prywatnych.

„Praktyczne Projekty Sieciowe” – okładka

A kim jest Paweł? Pozwolę sobie tutaj sparafrazować jego notkę biograficzną będącą częścią książki.

Paweł Zaręba posiada tytuł magistra inżyniera w branżach IT (information technology) oraz ICT (information and communication technology) i działa w nich od ponad 10 lat.

W 2009 roku ukończył Informatykę w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a w 2013 roku — studia podyplomowe na kierunku mechatronika w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach.

Jest certyfikowanym specjalistą Microsoft oraz Cisco. Od początku swojej kariery zawodowej był związany z sieciami komputerowymi oraz środowiskiem sieciowo-serwerowym — rozpoczynał jako administrator systemów i sieci; pracował zarówno dla firm krajowych, jak i międzynarodowych.

Obecnie pracuje jako Network Engineer w międzynarodowej korporacji i jest odpowiedzialny za projektowanie, wdrażanie i utrzymanie sieci globalnej.

Praktyczne Projekty Sieciowe

Dla kogo są przeznaczone “Praktyczne Projekty Sieciowe”?

Paweł świetnie doprecyzował grupę docelową, dla której jego książka jest przeznaczona. Autor definiuje treści zawarte w jego dziele w następujący sposób:

Wprowadzenie do sieci komputerowych w tej książce nie jest akademickim wykładem na temat szczegółów budowy i historii powstania sieci komputerowych. Nie znajdziesz tu wyliczeń sum kontrolnych czy obliczania podsieci.

Książka ma być praktyczna i merytoryczna. Ma stanowić swoiste kompendium dla praktyka czy osoby związanej z sieciami. Może być podręcznikiem do ćwiczeń praktycznych lub laboratoriów w szkołach. Znajdziesz w niej konkretne projekty, które działają zarówno na symulatorze, jak i w prawdziwym świecie.

Otrzymasz praktyczne informacje o utrzymaniu, administracji i projektowaniu sieci. Poznasz technologie, zarówno te nowoczesne, jak i te, które mają już swoje lata, ale nadal są z powodzeniem wykorzystywane.

Po przeczytaniu i analizie projektów Twoja wiedza będzie usystematyzowana. Wykorzystasz ją na pewno w praktyce, pracując na stanowisku administratora, inżyniera sieciowego czy devopsa, któremu niezbędna jest wiedza o sieciach i usługach sieciowych w praktyce.

Praktyczne Projekty Sieciowe

Po przeczytaniu “Praktycznych Projektów Sieciowych” mogę z powodzeniem stwierdzić, że autor realizuje swoje postulaty. Forma tej książki i zawarte w niej zagadnienia stanowią w mojej ocenie znakomite uzupełnienie treści będących przedmiotem certyfikacji CCNA Routing & Switching.

Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień - rozdział dotyczący Etherchannel oraz HSRP
Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień – rozdział dotyczący Etherchannel oraz HSRP

Z pewnością nie jest to jednak książka dla ludzi, którzy z sieciami nie mieli dotychczas nic wspólnego. Autor bardziej skupia się na przedstawieniu poszczególnych technologii i protokołów w działaniu, przedstawiając je zarówno w sposób opisowy jak i praktyczny. Nie znajdziesz tu zatem suchych definicji protokołów ani rozbudowanych dywagacji na temat różnic między ramkami, pakietami i segmentami.

Sam osobiście mam największą styczność i doświadczenie zawodowe z produktami i certyfikacją Cisco, co pozwala mi dobrze odnieść zawartość tej książki do programu certyfikacyjnego oferowanego przez firmę z Kalifornii. Tym samym stwierdzam, że treści zawarte w “Praktycznych Projektach Sieciowych” będą się świetnie nadawały dla ludzi posiadających wiedzę na poziomie certyfikatu CCENT bądź CompTIA Network+.

Ale to nie wszystko. Tematyka książki pokrywa również inne zagadnienia (patrz rozdział 4. tej recenzji) wybiegające poza ramy CCNA R&S. Pozwala to spojrzeć na sieci komputerowe z o wiele szerszej perspektywy i w mojej ocenie przyczynia się do lepszego zrozumienia zależności między poszczególnymi elementami w sieci.

Mocną stroną książki są jasne i klarowne wizualizacje omawianych technologii sieciowych
Mocną stroną książki są jasne i klarowne wizualizacje omawianych technologii sieciowych

Paweł dostarcza nam ponadto w swojej książce element, którego tak bardzo brakuje w większości programów certyfikacyjnych – czyli możliwość samodzielnego prześledzenia działania i skonfigurowania krok po kroku najbardziej kluczowych protokołów i technologii sieciowych.

Jest to w mojej ocenie jedna z najlepszych publikacji o sieciach na polskim rynku i niezmiernie mnie cieszy fakt, że Paweł postanowił wydać książkę w naszym rodzimym języku. Przyjrzyjmy się bliżej zawartości książki i praktycznym scenariuszom, które możesz w niej znaleźć.

Jakie zagadnienia są poruszone w “Praktycznych Projektach Sieciowych”?

Książka Pawła pokrywa dość szerokie spektrum zagadnień. Znajdziemy tutaj większość tematów będących przedmiotem CCNA R&S, ale autor na tym nie poprzestaje i wybiega dalej. Przeczytamy zatem również m.in. o QoS, VoIP, MPLS czy najnowszych trendach takich jak Internet of Things.

Spis treści książki prezentuje się następująco:

Rozdział 1 – Wprowadzenie do sieci w pigułce – niezbędnik administratora sieci

Rozdział 2 – Segmentacja sieci – czyli VLAN-y

Rozdział 3 – Dostęp do internetu na bazie DSL oraz dial-up

Rozdział 4 – Awaria w sieci LAN okiem admina – jak sobie poradzić?

Rozdział 5 – VoIP – darmowe połączenia telefoniczne w oddziale firmy

Rozdział 6 – VoIP między oddziałami – topologia fizyczna i logiczna

Rozdział 7 – Redundancja w sieci: EtherChannel plus HSRP

Rozdział 8 – Zdalny monitoring domu, czyli IoE w praktyce

Rozdział 9 – Poczta i internet w smartfonie, czyli projekt sieci mobilnej

Rozdział 10 – MPLS i VPN – komunikacja między oddziałami firmy

Rozdział 11 – QoS, NetFlow i RADIUS w akcji, czyli trochę sieciowych technologii w praktyce

Rozdział 12 – IoT w praktyce – inteligentny dom

Rozdział 13 – Sieć w hotelu z wykorzystaniem kontrolera Wi-Fi oraz zapory ogniowej

Praktyczne Projekty Sieciowe
Spis treści - kompaktowy acz przejrzysty. W wyszukiwaniu zagadnień pomaga skorowidz na końcu książki.
Spis treści – kompaktowy acz przejrzysty. W wyszukiwaniu zagadnień pomaga skorowidz na końcu książki.

Widzimy zatem, że spektrum zagadnień z perspektywy początkującego sieciowca wygląda solidnie. Co natomiast z warstwą praktyczną książki? W tej kwestii mam same dobre informacje 🙂

Co stanowi o wyjątkowości tej książki?

Wiesz już jakie kryteria w mojej ocenie powinna spełniać dobra książka o sieciach po polsku. Poznaliśmy bliżej autora i powiedzieliśmy sobie dla kogo jest przeznaczona ta książka. Przyjrzeliśmy się również zagadnieniom omówionym w lekturze.

Ostatnia rzecz, o której chciałbym napisać w tej recenzji to rzecz, która stanowi największy walor edukacyjny „Praktycznych Projektów Sieciowych„.

Wszystkie zagadnienia wymienione w poprzednim rozdziale są zaprezentowane od strony praktycznej w oparciu o narzędzie Packet Tracer, które Cisco udostępnia nam za darmo.

Warstwa praktyczna książka oparta jest w całości o program Packet Tracer
Warstwa praktyczna książka oparta jest w całości o program Packet Tracer

Sprawia to, że mamy możliwość darmowego przećwiczenia omawianych zagadnień, co przekłada się na o wiele lepsze ich zrozumienie i w efekcie zapamiętanie. Takiej książki na polskim rynku próżno szukać, a pokuszę się nawet o stwierdzenie, że i po angielsku może być ciężko coś podobnego znaleźć 😉

Ocena

Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone przeze mnie argumenty oceniam „Praktyczne Projekty Sieciowe” na 4,5 / 5.

Książka ta pokrywa szerokie spektrum zagadnień i stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy zwłaszcza dla początkujących sieciowców. Umiejętnie jest zaimplementowana warstwa praktyczna a całość jest opisana jasnym i zrozumiałym językiem. Autor przekazuje wiedzę w sposób precyzyjny i adekwatny do poziomu wiedzy czytelnika, dla którego ta książka jest przeznaczona.

Gorąco polecam lekturę „Praktycznych Projektów Sieciowych”!

„Praktyczne Projekty Sieciowe”

  • Autor: Paweł Zaręba
  • Stron: 288
  • Druk: Oprawa miękka

🗳 Jak przydatna była ta publikacja?

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 2

Brak ocen. Bądź pierwszy!

Dziękujemy za ocenę! Zapraszamy Cię do obserwowania NSS w mediach społecznościowych!

Przykro nam, że ta publikacja okazała się być dla Ciebie nieprzydatna!

Uwaga: Twój głos będzie liczony tylko jeśli udzielisz feedbacku używając formularza poniżej.

Jak możemy poprawić tę publikację?

Damian Michalak
Network Consultant, Twórca Na Styku Sieci