Więcej

  [Design] 9 certyfikatów, które wyglądałyby dobrze w Twoim portfolio

  Praca w IT wiąże się nierozłącznie z ciągłymi zmianami. Technologie ewoluują, co rusz pojawiają się nowe rozwiązania. Spora dynamika tego sektora wpływa również na konieczność równie dynamicznego rozwoju własnej wiedzy oraz umiejętności. Jednym z problemów, które dostrzegłem pracując jako sieciowiec, jest trudność wyboru konkretnej ścieżki rozwoju własnej kariery. Dotyczy to w trochę mniejszym stopniu tych z nas, którzy pracują w stosunkowo małych przedsiębiorstwach, gdzie bardzo często trzeba być swego rodzaju „złotą rączką” – specem od wszystkiego.

  Z drugiej strony mamy przedsiębiorstwa większe oraz korporacje gdzie jesteśmy jedynie małym trybem w bardzo złożonej maszynie. Specyfika pracy w tego typu miejscach wręcz z góry narzuca konieczność specjalizacji w jednej wąskiej dziedzinie sieci. Możliwości z czasem jest coraz więcej bo i sieci spełniają coraz to nowe funkcje. Dobrze to obrazuje porównanie certyfikatów eksperckich oferowanych przez Cisco w roku 2000 i 2015:

  2000

  • CCIE Routing & Switching
  • CCIE WAN switching
  • CCIE ISP dial
  • CCIE SNA/IP integration
  • CCIE design

  2015

  • CCDE (Design)
  • CCIE Collaboration
  • CCIE Data Center
  • CCIE Routing & Switching
  • CCIE Security
  • CCIE Service Provider
  • CCIE Wireless
  • …i wkrótce zapewne CCIE Cloud

  Rodzaje certyfikacji eksperckich oferowanych przez Cisco dobrze obrazują i w zasadzie odzwierciedlają dziedziny w jakich dzisiaj poszukuje się specjalistów. Kwestia wyboru własnej specjalizacji, sens certyfikowania się i tym podobne tematy zasługują na osobne artykuły i nie zostaną tu poruszone. Post ten natomiast jest jednym z serii ośmiu artykułów, które mają za zadanie Wam przybliżyć możliwości certyfikacji jakie oferują na dzień dzisiejszy producenci sprzętu sieciowego i różne organizacje.

  Certyfikaty Cisco

  Bez dwóch zdań najpopularniejszy wystawca certyfikatów i to nie tylko w zakresie projektowania sieci. Co warto podkreślić, ścieżka certyfikacyjna Design jest jedyną oferowaną przez Cisco, w której osiągalne są aż cztery poziomy “wtajemniczenia” – wszystkie pozostałe certyfikaty wystawiane są standardowo na poziomach Associate, Professional oraz Expert. Szczytem ścieżki Design jest natomiast tytuł CCAr – Cisco Certified Architect.

  Certyfikacja Cisco ze ścieżki Design
  Certyfikacja Cisco ze ścieżki Design

  CCDA

  Wymagane egzaminy: 1 (200-310 DESGN)
  Koszt egzaminu: $250

  Więcej o certyfikacie: Aby uzyskać certyfikat CCDA nalezy posiadać już certyfikat CCNA Routing & Switching lub CCENT. Egzamin DESGN wymaga podstawowej wiedzy dotyczącej projektowania sieci dla małych i średnich firm oraz korporacyjnych sieci typu branch i campus. Główny nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z metodologiami projektowania sieci enterprise oraz ich rozbudową. Ponadto dużo uwagi poświęca się tu projektowaniu adresacji w sieci oraz konfiguracji protokołów routingu.

  Polecane materiały:
  Książki Cisco Press: CCDA 640-864 oraz CCDA 200-310 (w przygotowaniu na dzień publikacji artykułu)
  CBT Nuggets: KLIK

  CCDP

  Wymagane egzaminy: 3 (300-101 ROUTE, 300-115 SWITCH, 300-320 ARCH)
  Koszt egzaminów: $750 (3 x $250)

  Więcej o certyfikacie: W przypadku certyfikatu CCDP dobra informacja czeka na posiadaczy certyfikatu CCNP Routing & Switching – muszą oni zdać jedynie egzamin 300-320 ARCH aby otrzymać certyfikat CCDP. Warto zaznaczyć że jest to egzamin przez wielu ludzi określany jako najbardziej wartościowy i interesujący spośród wszystkich egzaminów dostarczanych przez Cisco. Podczas gdy CCNP Routing & Switching uczy tego jak działają poszczególne technologie, CCDP skupia się na używaniu ich razem w sposób gwarantujący poprawne działanie sieci. Poruszane jest również wiele podstawowych zagadnień z obszaru Data Center.

  Polecane materiały:
  Książki Cisco Press: 300-101 ROUTE, 300-115 SWITCH, Designing Cisco Network Service Architectures Foundation Learning Guide 642-874 (nowa wersja 300-320 jest nadal w przygotowaniu)
  CBT Nuggets: KLIK

  CCDE

  Wymagane egzaminy: 2 (352-001 CCDE, egzamin praktyczny)
  Koszt egzaminów: $1,850 ($350 egzamin pisemny, $1,500 egzamin praktyczny)

  Więcej o certyfikacie: Otrzymanie certyfikatu CCDE to wiąże się ze zdaniem dwóch egzaminów. Jest to powszechna praktyka wśród certyfikatów eksperckich wystawianych przez Cisco. Egzamin teoretyczny (pisemny, 2h) nie należy do najłatwiejszych, ale gdy porównać go do egzaminu praktycznego w laboratorium (8h) to wydaje się dość łatwy. Egzamin pisemny sprawdza naszą wiedzę z problematyki projektowania routingu, tuneli, QoS, managementu, kosztorysów oraz zabezpieczeń.

  Polecane materiały:
  Książki Cisco Press: Optimal Routing Design, MPLS Fundamentals, End-to-End QoS Network Design, BGP Design and Implementation, Definitive MPLS Network Designs.
  INE Bootcamps: KLIK
  Niezwykle rozbudowaną listę materiałów przygotowawczych można znaleźć na blogu INE: KLIK

  CCAr

  Wymagane egzaminy: 1 (CCAr Board Exam)
  Koszt egzaminu: $15,000

  Więcej o certyfikacie: Aby przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego, należy posiadać certyfikat CCDE oraz wnieść drobną 🙂 opłatę początkową: $3,750. Obejmuje ona wstępne rozpoznanie kwalifikacji kandydata i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Po zaakceptowaniu kandydata, musi on wnieść pozostałą opłatę w kwocie $11,250 aby otrzymać dokumentację dotyczącą zadania egzaminacyjnego. Ostatnim etapem jest umówienie egzaminu (zazwyczaj dostępne są 1-2 terminy na rok) i przedstawienie przed komisją rozwiązania zadania egzaminacyjnego. Pod koniec roku 2014 liczba osób posiadających certyfikat CCAr wynosiła… 10.

  Polecane materiały:
  Ze względu na „popularność” tego certyfikatu ciężko wskazać materiały pozwalające się dobrze przygotować, Nie ulega wątpliwości że kluczową rolę gra tutaj doświadczenie. A jeśli już potrzebujesz sprawdzonych materiałów przygotowawczych to warto zagadać do jednego z aktualnych, 10 posiadaczy tegoż certyfikatu. Znajdziesz ich tutaj: KLIK

  Więcej informacji o certyfikatach Cisco znajdziesz tutaj: KLIK

  Certyfikaty CNet

  CNet Training to spółka założona w 1996 roku, skupiająca się przede wszystkim na opracowywaniu szkoleń sieciowych z zakresu Data Center. Bogata oferta szkoleń uzupełniona jest o niezależne drzewo dostępnych certyfikacji, których ilość stale wzrasta. Jest to jedyna firma na świecie certyfikująca znajomość technologii Data Center na uniwersalnym poziomie (niezwiązanym z konkretnymi dostawcami sprzętu sieciowego). Istotny jest również fakt, że większość certyfikatów dostarczanych przez CNet jest bezpośrednio mapowana na skalę BTEC (Wikipedia) co potwierdza ich wartość edukacyjną.

  CNID

  Wymagane egzaminy: 1 (CNID Core Unit)
  Koszt egzaminu: £1,950 (kurs + egzamin)

  Więcej o certyfikacie: Certyfikaty CNet przyznawane są po zdaniu egzaminu będącego integralną częścią szkolenia przygotowawczego. Aby uzyskać certyfikat CNID należy przystąpić do 5-dniowego kursu kosztującego prawie 2000 funtów. Kurs porusza bardzo szerokie spektrum zagadnień, których pełną listę można znaleźć na następującej stronie: KLIK (link usunięty – oryginalnie zalinkowany materiał nie jest już dostępny)

  Polecane materiały:
  Akredytowane szkolenia CNID: KLIK

  CNIDP

  Wymagane egzaminy: 1 (CNID Professional Unit)
  Koszt egzaminu: £1,250 (kurs + egzamin)

  Więcej o certyfikacie: Tak samo jak w przypadku Core Unit, w celu zdania egzaminu należy przystąpić do kursu. Szkolenie CNIDP trwa 3 dni, a lista zagadnień znajduje się na następującej stronie: KLIK (link usunięty – oryginalnie zalinkowany materiał nie jest już dostępny)

  Polecane materiały:
  Akredytowane szkolenia CNIDP: KLIK (link usunięty – oryginalnie zalinkowany materiał nie jest już dostępny)

  W obu powyższych przypadkach recertyfikacja odbywa się co 3 lata, kosztuje £195 i odbywa się online. Więcej informacji na temat szkoleń i certyfikacji CNet można znaleźć na stronie: KLIK

  Certyfikaty Juniper

  Jeden z głównych konkurentów Cisco na rynku nie tylko sprzętu sieciowego, ale również i certyfikacji. Portfolio certyfikacyjne Junipera nieustannie się poszerza i zawiera oczywiście również dedykowaną ścieżkę Design, która na chwilę obecną dostępna jest na dwóch poziomach: Associate oraz Specialist. W przygotowaniu znajduje się również obecnie poziom Professional. Co ciekawe, ścieżka projektowa dostępna jest w dwóch odmianach: dedykowanej rozwiązaniom Data Center oraz WAN. Dobrze obrazuje to poniższa grafika:

  Certyfikacja Juniper ze ścieżki Design
  Certyfikacja Juniper ze ścieżki Design

  JNCDA

  Wymagane egzaminy: 1 (JN0-1100)
  Koszt egzaminu: $100

  Więcej o certyfikacie: Podstawowy certyfikat ze ścieżki projektowej Juniper przeznaczony jest dla sieciowców stawiających pierwsze kroki w tej specjalizacji. Uzyskanie certyfikatu wiąże się ze zdaniem jednego egzaminu pisemnego, a ważność poświadczenia wynosi 2 lata. Zagadnienia poruszane na egzaminie skupiają się dookoła rozpoznawania potrzeb projektowych klienta oraz projektowania sieci na poziomie topologii fizycznej oraz logicznej.

  Polecane materiały:
  Juniper Practice Test: KLIK
  Dedykowane szkolenia prowadzone przez Junipera: KLIK

  JNCDS-DC

  Wymagane egzaminy: 1 (JN0-1300)
  Koszt egzaminu: $200

  Więcej o certyfikacie: Certyfikacja JNCDS-DC przeznaczona jest dla sieciowców mających już pewne doświadczenie w projektowaniu sieci oraz posiadających wiedzę technologiczną z obszaru Data Center. Certyfikat ten ważny jest dwa lata. Zagadnienia poruszane na egzaminie to szerokie spektrum tematów ściśle związanych z Data Center: od Ethernet/IP, poprzez bezpieczeństwo, wirtualizację i dostępność sieci, aż do inżynierii ruchu sieciowego.

  Polecane materiały:
  Juniper Practice Test: KLIK
  Dedykowane szkolenia prowadzone przez Junipera: KLIK

  JNCDS-WAN

  Wymagane egzaminy: 1 (JN0-1360)
  Koszt egzaminu: $200

  Więcej o certyfikacie: Najnowszy egzamin z portfolio certyfikatów projektowych Juniper poświadcza posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania sieci WAN. Certyfikat JNCDS-WAN ważny jest przez trzy lata. Egzamin skupia się dookoła zagadnień takich jak projektowanie sieci Core i Edge WAN u dostawców usług internetowych oraz WAN w sieciach klasy Enterprise i Data Center. Poruszany jest również jeden z największych obecnie trendów sieciowych – SDN w sieciach WAN.

  Polecane materiały:
  Z uwagi na niedawne wprowadzenie tejże certyfikacji nie zostały jeszcze przygotowane dedykowane szkolenia i materiały na stronach Junipera.
  W takim wypadku pomocne może być korzystanie z Juniperowej bazy wiedzy (Solutions Center) dostępnej tutaj: KLIK

  Więcej informacji na temat certyfikacji Juniper znajdziesz na stronie: KLIK

  Po lekturze tego artykułu można odnieść wrażenie, że rynek nie obfituje w zbyt wiele możliwości certyfikacji ze ścieżki Design – trzech dostawców to wszakże niezbyt wiele. Moim zdaniem wynika to po części z faktu, że wiedza projektowa jest wiedzą uniwersalną, która może znaleźć zastosowanie przy projektowaniu sieci z użyciem urządzeń dowolnego producenta. Firmy takie jak Microsoft czy HP posiadają również własne ścieżki certyfikacyjne skupiające się jednak bardziej na projektowaniu kompleksowych rozwiązań z użyciem produktów danej firmy – z tego też powodu nie znalazły się one na powyższej liście.

  Czy posiadasz jakiś certyfikat ze ścieżki Design? Co o nim sądzisz?

  🗳 Jak przydatna była ta publikacja?

  Średnia ocena 4 / 5. Ilość głosów: 2

  Brak ocen. Bądź pierwszy!

  Dziękujemy za ocenę! Zapraszamy Cię do obserwowania NSS w mediach społecznościowych!

  Przykro nam, że ta publikacja okazała się być dla Ciebie nieprzydatna!

  Uwaga: Twój głos będzie liczony tylko jeśli udzielisz feedbacku używając formularza poniżej.

  Jak możemy poprawić tę publikację?

  Damian Michalak
  Network Consultant, Twórca Na Styku Sieci

  3 KOMENTARZE

  guest
  3 - Ilość komentarzy
  Sortuj wg najstarszych
  Sortuj wg najnowszych Sortuj wg najlepszych
  Inline Feedbacks
  View all comments
  sros fan

  Juniper traci rynek, czy w CORE czy w EDGE, wiec zamiast certyfikowac sie z tego dziadostwa (mam takigo pecha ze musze pracowac z MXami, QFXmi i EXami i jeszcze w zyciu nie widzialem bardzij dziurawego softu, w Juniperze nie dzialu Q&A) to radzilbym raczej sporzej na Alcatela-Lucent (teraz Nokia) i ich sciezke certyfikacji, na dana chwile to drugi po Cisco vendor w MPLS EDGE i CORE (bodajze 30% calego ruchu internet zasuwa po ALU gear) na chwile obecna caly broadband network w calym UK smiga na ALU 7750 i 7950, nie wspomne jaka to przyjemnosc pracowac z CLI na SROSie.

  Rafał Rudewicz

  Miał spojrzeć i nie spojrzał. Jestem ciekawy opinii kogoś z zewnątrz na temat wartości rynkowej certyfikatów nokii.

  Przygotowujesz się do certyfikacji CCNA?

  Zapisz się na nasz NSSletter, a co tydzień we wtorek rano otrzymasz porcję sieciowej wiedzy oraz porady dotyczące certyfikacji.

  Uzupełniając powyższe pole wyrażasz zgodę na otrzymywanie od GetGoodNet Damian Michalak z siedzibą we Wrocławiu newslettera zawierającego treści edukacyjne. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie.

  NSS na Social Media

  1,611FaniLubię
  72ObserwującyObserwuj
  133ObserwującyObserwuj
  1,220SubskrybującySubskrybuj

  Najnowsze artykuły

  spot_img

  Może Cię też zainteresować...

  3
  0
  Co sądzisz na temat tej publikacji? Zostaw proszę komentarzx
  ()
  x